Taxatie voor NWWI en TMI

Er kan om verschillende redenen een taxatie uitgevoerd worden voor uw woning. Meestal heeft u een taxatierapport nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. Het kan echter ook zo zijn, dat een woning getaxeerd moet worden als gevolg van een scheiding, de successie of om bezwaar te maken tegen de WOZ. Bij de waardering van bedrijven ten behoeve van bijvoorbeeld het vaststellen van de boekwaarde, verkoop/aankoop, hypothecaire financiering, verplaatsing/onteigening of inbreng in een BV is een goede onafhankelijke taxatie noodzaak.

Bij Bijdevaate Makelaardij en haar moederbedrijf vanderSlikke rentmeesters zijn verschillende gecertificeerde registertaxateurs in dienst. Zij zijn ingeschreven in het register van Vastgoedcert, SCVM en voeren naast NWWI ook TMI taxaties uit.

Soms heeft u geen taxatierapport maar slechts een waardeverklaring nodig. Deze verklaring is simpeler van opzet en vergt voor de taxateur ook minder arbeid. Het is dan ook veel goedkoper..
Wilt u ons nu een NWWI taxatieopdracht geven of wilt u de kosten van een taxatie weten? Belt u ons dan voor een prijsopgave.